Szczegóły promocji
Promocja trwa w okresie od 1.11 do 31.12.2018 r. lub do wyczerpania puli rejestracji Kantoru Walutowego z kodem promocyjnym JESIEN2018. Nagrodę premiową w postaci E-kartydo sklepu Decathlon o wartości 100 PLN brutto otrzyma laureat, który spełni warunki uczestnictwa w promocji, opisane w Regulaminie Promocji "Karty Kantoru - bony do Decathlonu" w §5 pkt. 1 a i b i c. Nagrodę dodatkową w postaci E-kartydo sklepu Decathlon o wartości 100 PLN brutto otrzyma laureat, który spełni warunki określone w §5 pkt. 1a oraz 2 a i b. Liczba nagród premiowych jest ograniczona do 500 sztuk, liczba nagród dodatkowych jest ograniczona do 500 sztuk. Laureat promocji może otrzymać tylko jedną nagrodę premiową i jedną dodatkową. Przekazanie nagród nastąpi 31.01.2019 r. za pośrednictwem wiadomości SMS. Szczegóły dostępne w Regulaminie Promocji "Karty Kantoru - bony do Decathlonu". Jeżeli w ciągu pół roku od wydania karty walutowej Kantoru Walutowego Klient nie dokona nią min. 1 transakcji, zostanie pobrana jednorazowa opłata w wys. 15 zł. Dla produktów Alior Banku S.A. objętych niniejszą Promocją obowiązują postanowienia Regulaminu rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, oszczędnościowych i terminowych lokat oszczędnościowych oraz Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych dostępne na stronie www.aliorbank.pl. Informacja handlowa wg stanu na 29.10.2018 r.