POLITYKA PRYWATNOŚCI/COOKIES

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

Niniejsza Polityka prywatności (dalej: Polityka prywatności) przedsiębiorcy działającego pod firmą Fit Gastro Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Kramarska 12-14, 48-300 Nysa NIP 7532454981 KRS0000815706 REGON 384930827 (dalej: Usługodawca) określa, w jaki sposób Usługodawca gromadzi, przetwarza i wykorzystuje dane Użytkowników serwisu www.fitbody.com.pl (dalej: Serwis). Serwis prowadzony jest przez Usługodawcę.

 

1. Kto jest Administratorem danych osobowych Użytkowników?

 

W związku z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (dalej: RODO) Usługodawca informuje, że administratorem, czyli podmiotem, który decyduje o tym jak będą wykorzystywane dane użytkowników Serwisu (dalej: Użytkownik) jest Usługodawca, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail fit.gastro@op.pl .

 

2.      Jakie dane osobowe Użytkowników przetwarzamy?

 

Podczas składania zamówienia nowy Użytkownik zostanie poproszony o podanie następujących danych:

1)     Imię i nazwisko;

2)     Nazwa firmy i NIP w przypadku firmy; 

3)     Adres dostawy; 

4)     Adres e-mail; 

5)     Nr telefonu;

6)     Dane potrzebne do dostawy diety; 7) Dane do faktury (opcjonalne).

 

3.      Czy muszą Państwo podawać swoje dane osobowe Usługodawcy?

 

Podanie przez Użytkownika powyższych danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże ich nie podanie będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji umowy z Usługodawcą, przez co nie moglibyśmy świadczyć Państwu usług. Jeśli z jakiegoś powodu nie mogą Państwo podać swoich danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Państwem umowy, a w konsekwencji nie będą mogli Państwo korzystać z Serwisu.

 

4. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych Użytkowników

 

Państwa dane osobowe określone w punkcie 2 Polityki prywatności, będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody. Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonywania umowy zawartej z Usługodawcą, w szczególności do założenia i utrzymania konta w Serwisie, możliwości złożenia zamówienia, dokonania zakupu wybranych produktów i dostarczenia zamówienia przez naszego kierowcę (dalej: Kierowca) oraz możliwości świadczenia usług drogą elektroniczną i obsługi Państwa reklamacji oraz zgłoszeń. Usługodawca zobowiązuje Kierowcę do zapewnienia pełnej ochrony przekazanych mu danych osobowych.

 

5. Przez jaki czas przechowujemy podane przez Państwa dane osobowe?

 

Dane określone w punkcie 2 Polityki prywatności, będą przechowywane do momentu usunięcia konta w Serwisie, a także po usunięciu konta w Serwisie jednie w celach: 

1)     wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;

2)     dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy z Usługodawcą.

 

Dane osobowe zebrane do celów marketingowych, na które Użytkownik wyraził odrębną zgodę, przechowujemy przez okres wykonywania działań marketingowych lub do momentu wniesienia sprzeciwu przez Użytkownika wobec przetwarzania jego danych osobowych.

 

6. Komu udostępniamy dane osobowe Użytkowników

 

Państwa dane osobowe udostępniamy stronom transakcji, które zawierają Państwo w Serwisie oraz podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, naszym pracownikom i współpracownikom, w tym Kierowcom, dostawcy Serwisu, firmie hostingowej obsługującej naszą pocztę mailową, podmiotom współpracującym z Nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych i prawnych.

 

Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, są przekazywane również na rzecz podmiotu obsługującego płatności internetowe tj. Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, są przekazywane również na rzecz podmiotu obsługującego płatności internetowe tj. Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie, adres: 81718 Sopot, ul. Powstańców Warszawy 6, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS  0000320590, o kapitale zakładowym w wysokości 2 000 000 PLN (w całości wpłaconym), NIP: 585-13-51-185, reprezentowaną przez: Bartłomieja Gast – Prokurenta będąca dostawcą usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (dalej: Blue Media) w zakresie niezbędnym do obsługi płatności. Blue Media pełni rolę administratora przekazanych mu danych osobowych.

 

7. Bezpieczeństwo danych osobowych

 

Usługodawca zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 

8. Przechowywanie danych osobowych i prawa Użytkownika

 

Użytkownicy mają prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych przez nas narusza przepisy RODO, mają prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

W trakcie zamawiania produktów, do momentu ostatecznego potwierdzenia poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku, Użytkownicy posiadający konto w Serwisie mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.

 

Weryfikacji danych lub korekty zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości email do Usługodawcy na adres: kontakt@fit-body.com.pl

 

Użytkownik ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.

 

Klienci posiadający konto w Serwisie o zmianie niniejszej Polityki prywatności zostaną poinformowani za pośrednictwem korespondencji e-mail.

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego w tym Kodeksu cywilnego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

 

9.               Czy przekazujemy Państwa dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)?

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną takich jak wysyłanie poczty e-mail, wysyłanie powiadomień, hosting danych.

10.            Czy przetwarzamy Państwa dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Państwa prawa?

 

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania). 

 

11. Polityka cookies

 

Korzystanie z Serwisu jest realizowane za pomocą bezpiecznego Protokołu SSL, który wpływa na ochronę transmisji danych w sieci Internet.

Serwis może wykorzystywać pliki cookies (tzw. ciasteczka), czyli pliki z informacją, które są zapisywane przez serwer Usługodawcy na komputerze Użytkownika. Stosowanie plików cookies umożliwia podnoszenie jakości usług oferowanych przez Serwis poprzez: a. usprawnienie procesu wyboru i zamawiania produktów;

b.  informowanie o preferencjach Użytkownika;

c.  tworzenie statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z usług Serwisu.

Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. W ramach Serwisu wykorzystujemy następujące rodzaje plików Cookies:

a.        „sesyjne” - przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej;

b.       „stałe” - przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika;

c.        „wydajnościowe” - umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d.       „niezbędne” - umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu;

e.        „funkcjonalne” - umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika; f. „własne” - zamieszczane przez Serwis;

     g.                  „zewnętrzne” - pochodzące z witryny zewnętrznej niż Serwis;

Mechanizm Cookies w Serwisie

Nasza witryna wykorzystuje pliki Cookies, które ułatwiają korzystanie z jej zasobów. Cookies zawierają użyteczne informacje i są przechowywane na komputerze Użytkownika - nasz serwer może je odczytać przy ponownym połączeniu się z tym komputerem. Wykorzystanie plików cookies nie umożliwia pobrania jakichkolwiek danych osobowych i adresowych Użytkownika ani innych poufnych informacji z jego komputera. Stosowanie „ciasteczek” nie jest możliwe, jeśli w przeglądarce internetowej wyłączono opcję zapisywania plików cookies. Wyłączenie powołanej opcji nie uniemożliwia korzystania z Serwisu, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Większość przeglądarek internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Każdy Użytkownik naszego Serwisu ma możliwość zmiany ustawień dotyczących plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Serwis do prawidłowego działania wymaga najnowszej wersji jednej z poniższych przeglądarek:

 

        Chrome

        Firefox

        Edge

        Opera

        Safari

 

 

12. Dodatkowe informacje

 

W ramach Serwisu mogą zostać zamieszczone zewnętrzne linki umożliwiające jego Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych bądź też podczas korzystania z Serwisu w Państwa urządzeniu mogą być dodatkowo umieszczone pliki Cookies pochodzące od innych podmiotów w szczególności od dostawców takich jak: Facebook, Google w celu umożliwienia

Państwu skorzystania z funkcjonalności Serwisu zintegrowanych z tymi serwisami. Każdy z dostawców określa zasady korzystania z plików Cookies w swojej polityce prywatności w związku z czym ze względów bezpieczeństwa zalecamy, aby przed skorzystaniem z takich stron zapoznać się z dokumentem dotyczącym Polityki prywatności.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany Polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na naszej stronie internetowej. Po dokonaniu zmiany polityka prywatności ukaże się na stronie z nową datą, a osobom, które posiadają konto w Serwisie zostanie przesłana informacja mailowa o zmianie dokumentu.

Zespół Fit Body