Polityka prywatności aplikacji Mobilna Kancelaria z dnia 26.09.2018r.

 

 

Właściciel aplikacji 1

Usługi lokalizacji 1

Powiadomienia PUSH.. 1

Wysyłanie maili 2

Przechowywanie loginu i hasła w urządzeniu. 2

Pliki Cookies. 2

Dane osobowe. 2

Hosting. 3

Komunikacja z serwerem.. 3

Analityka. 3

Crashe aplikacji 3

 

Właściciel aplikacji

 

Właścicielem aplikacji Mobilna Kancelaria i administratorem danych osobowych jest:

Mobilna Kancelaria Wojciech Balicki

ul. Wielicka 44/66

30-552 Kraków

E-mail: kontakt@mobilnakancelaria.pl

 

Usługi lokalizacji

 

Aplikacja wykorzystuje usługi lokalizacji w celu:

 

a)    Prezentacji aktualnej pozycji użytkownika na mapie

b)    Wyświetlania kancelarii znajdujących się w pobliżu użytkownika

 

Użytkownik może wyłączyć dostęp do usług lokalizacji w ustawieniach urządzenia mobilnego.

 

Powiadomienia PUSH

 

Aplikacja wysyła do użytkowników następujące powiadomienia PUSH:

 

a)    Powiadomienia o nowych artykułach i wydarzeniach

b)    Powiadomienia dotyczące toczących się spraw i dokumentów

c)    Ogólne informacje dotyczące aplikacji wysyłane do wszystkich użytkowników, którzy pobrali aplikację

 

Na potrzeby wysyłania powiadomień PUSH aplikacja wykorzystuje unikalny identyfikator urządzenia, wersję językową ustawioną w urządzeniu oraz wersję systemu i model urządzenia, które są wysyłane i przechowywane na serwerze.

Do wysyłania powiadomień PUSH jest wykorzystywana biblioteka Firebase, której strona internetowa oraz polityka prywatności znajduje się pod adresem: https://firebase.google.com

 

Użytkownik może wyłączyć otrzymywanie powiadomień PUSH w ustawieniach urządzenia mobilnego jak również zrezygnować z otrzymywania powiadomień w ustawieniach aplikacji.

 

Wysyłanie maili

 

Aplikacja wysyła do użytkowników następujące rodzaje wiadomości e-mail:

 

a)    Odzyskiwanie hasła - wiadomość z linkiem umożliwiającym reset hasła

b)    Maile dotyczące płatności i faktur

c)    Maile z danymi dostępowymi do aplikacji po dodaniu nowego użytkownika

d)    Informacja o wykorzystanym limicie miejsca na dokumenty

e)    Maile dotyczące umawiania spotkań z kancelarią

 

Do wysyłania wiadomości e-mail aplikacja wykorzystuje serwis Postmark (https://postmarkapp.com/).

 

Przechowywanie loginu i hasła w urządzeniu

 

Aplikacja nie przechowuje w urządzeniu mobilnym loginu i hasła użytkownika wpisanych na formularzach logowania / rejestracji / zmiany hasła. Uwierzytelnianie odbywa się z wykorzystaniem tokenów zgodnie ze standardem OAuth2.

 

Pliki Cookies

 

Strony WWW otwierane w przeglądarce internetowej wewnątrz aplikacji a także biblioteki, z których korzysta aplikacja mogą wykorzystywać do prawidłowego działania i zbierania statystyk pliki cookies.

 

Dane osobowe

 

Aplikacja przetwarza następujące dane osobowe użytkowników:

 

a)    Imię i nazwisko / nazwa firmy

b)    Dane adresowe

c)    E-mail

d)    Hasło

e)    Numer telefonu

f)     Numer NIP

g)    Dane osobowe znajdujące się w dokumentach związanych z toczącymi się sprawami

 

1.     Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

2.     Dane osobowe mogą być przekazane do państwa trzeciego w związku z korzystaniem przez administratora z rozwiązań chmurowych, na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do uzyskania kopii tych danych – w przypadku przetwarzania danych osobowych z wykorzystaniem takiego rozwiązania).

3.     Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Umowy, a także przez okres przedawnienia roszczeń z Umowy.

4.     Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych. W tym celu powinien przesłać stosowny wniosek drogą elektroniczną na adres kontakt@mobilnakancelaria.pl

5.     Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia i wykonywania Umowy.

 

Hosting

 

Aplikacja przechowuje dane na serwerach w chmurze Oktawave (https://www.oktawave.com/pl) znajdujących się na terytorium Polski.

 

Komunikacja z serwerem

 

Komunikacja aplikacji z serwerem odbywa się z wykorzystaniem szyfrowanego połączenia HTTPS zabezpieczonego certyfikatem SSL.

 

Analityka

 

Aplikacja wykorzystuje bibliotekę Fabric oraz Firebase do anonimowego zbierania statystyk pobrań i działania aplikacji oraz zachowania użytkowników w aplikacji. Biblioteka dostarcza m.in. danych statystycznych o liczbie instalacji aplikacji, retencji użytkowników, czasie spędzonym w aplikacji, występujących błędach, używanych wersjach systemu operacyjnego, wersjach aplikacji, modelach urządzeń, używanych funkcjach aplikacji.

 

Strona internetowa oraz polityka prywatności biblioteki Fabric znajduje się pod adresem: https://fabric.io/

 

Strona internetowa oraz polityka prywatności biblioteki Firebase znajduje się pod adresem: https://firebase.google.com

 

Crashe aplikacji

 

Aplikacja wykorzystuje bibliotekę Fabric do anonimowego raportowania crashy (zatrzymania działania aplikacji z powodu wystąpienia błędu). Działanie biblioteki polega na wysłaniu do serwera fragmentu anonimowych logów z aplikacji oraz informacji technicznych o urządzeniu, na którym wystąpił błąd w celu diagnozy i naprawy błędu przez programistów.

 

Strona internetowa oraz polityka prywatności biblioteki Fabric znajduje się pod adresem: https://fabric.io/